Våra medarbetare


Malin Sundler

Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig Livio Fertilitetscentrum Malmö

Malin är specialist i gynekologi och obstetrik. Hon har arbetat som specialistläkare på kvinnokliniken,  Skånes Universitetssjukhus och har under flera år där varit ansvarig för familjeplaneringsenheten. Malin har utöver allmän gynekologi även arbetat mycket med patienter med endometrios och vulvaproblem, där hon var med och startade upp endometriosteamet. Hon har också arbetat med mödravård och studerat sexologi. Utöver detta har Malin också varit styrelseledamot i SFOG (specialistföreningen för obstetrik och gynekologi).


Sanna Holmquist

Specialist i obstetrik & gynekologi

Sanna har arbetat som läkare sedan 2011 och har specialistkompetens inom gynekologi och obstetrik. Hon kom till Livio 2021 efter att under flera år ha arbetat på kvinnokliniken i Lund och Malmö, med ett särskilt ansvar inom verksamheten för familjeplanering. Sanna har också arbetat inom mödrahälsovården med omhändertagande av kvinnor med normal och komplicerad graviditet.

 


Britt Friberg

Specialist i obstetrik & gynekologi

Britt är docent och gynekolog med lång erfarenhet inom reproduktionsmedicin. Hon har utöver detta varit ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för ofrivillig barnlöshet och i Vävnadsrådets grupp för könsceller. Britt började hos oss på Livio Fertilitetscentrum Malmö 2017.


Lisa Nolte

Laboratoriechef

Lisa är leg. biomedicinsk analytiker och har arbetat med IVF sedan 2012. Hon är ESHRE-certifierad klinisk embryolog sedan 2016. Lisa tar hand om äggen och spermierna i laboratoriet och ser till att embryo har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling.

 

 


Mirela Curic

Embryolog

Mirela är leg. biomedicinsk analytiker och har arbetat med IVF sedan hösten 2017. Mirela har tidigare arbetat inom kliniks mikrobiologi på SUS. Mirela har utöver detta forskat inom mikrobiologi. Mirela tar hand om äggen och spermierna i laboratoriet och ser till att embryo har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling.


Lina Olsson

Embryolog

Lina är cell- och molekylärbiolog och har arbetat med IVF sedan hösten 2017. Hon har tidigare arbetat med att producera fram monoklonala och polyklonala antikroppar. Här tar hon hand om äggen och spermierna i laboratoriet och ser till att embryona har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling

 


Anton Arvidsson

Embryolog

Anton är leg. biomedicinsk analytiker och har arbetat med IVF sedan 2017.

Anton tar hand om äggen och spermierna i laboratoriet och ser till att embryo har en optimal miljö för delning och fortsatt utveckling.


Malin Bergman

Enhetschef mottagning

Malin är sjuksköterska har sedan år 2000 arbetat som sjuksköterska på Skånes Universitetssjukhus. Hon har lång erfarenhet av IVF behandlingar då hon under 6,5 år varit anställd på RMC (Reproduktionsmedicinskt centrum) innan hon började här år 2015. Malin förser patienter med all praktisk information kring behandling, svarar på frågor, planerar in behandlingar samt utför kontroller.


Charlotte Wrangel

Sjuksköterska

Charlotte har arbetat med IVF sedan 2001. Hon tar hand om patienterna i de olika delarna under behandlingen.

Charlotte har även möjlighet att ge stödsamtal då hon har erfarenhet av samtalsmetodik och genomgått handledning av psykoterapeut.


Annica Netterheim

Sjuksköterska (föräldraledig)

Annica har arbetat som sjuksköterska sedan år 2009. Under fem års tid har hon varit verksam på RMC (reproduktionsmedicinkt centrum på SUS). Annica ser fram emot att kunna hjälpa dig/er med all praktisk information kring behandling  och svara på frågor.


Anna Wanås

Sjuksköterska

Anna har arbetat som sjuksköterska på SUS Malmö sedan år 1999. Har erfarenhet av reproduktion då hon under 6 år arbetat på RMC. Hon tar hand om patienterna i deras behandling hos oss, hjälper till med information och svarar mer än gärna på alla frågor som kan vara aktuella. Hon innehar även rollen som donationssjuksköterska på vår klinik.


Sophia Ring

Sjuksköterska

Sophia är sjuksköterska och har arbetat inom IVF sedan 2016. Innan dess på olika kirurgiska avdelningar i Helsingborg och Malmö. Sophia började hos oss på Livio 2019 och hjälper våra patienter med allt från frågor inför första besöket till assistering vid ägguttag.

 


Camilla Holmgren

Sjuksköterska

Camilla har arbetat som sjuksköterska sedan 2009 och har då varit verksam inom onkologi och handkirurgi. Hon har arbetat här på Livio sedan hösten 2020. Camilla finns här för dig/er för att vägleda och svara på eventuella frågor.


Erika Pap

Ekonomiassistent och receptionist

Erika började jobba  på kliniken i augusti 2014. Hon sköter mottagningen i receptionen och ansvarar för fakturering.


Carina Rosberg

Vårdassistent