Insemination med partners spermier

Förutsättningarna för insemination med partnerns spermier (AIH) är som inför all annan typ av assisterad befruktning och som par skall ni leva i en stabil relation och vara gifta eller sambo.

Behandling med spermiedonation kan bli aktuell när en man av olika orsaker helt saknar egen spermieproduktion eller i de fall där behandling med egna spermier inte givit embryon med tillräcklig kvalitet och någon annan behandling inte är möjlig. Kan också övervägas då ena parten bär på anlag till svår ärftlig sjukdom.

Insemination med partnerns spermier (AIH) rekommenderas idag nästan enbart om paret har svårt att genomföra samlag. Mannens spermaprov prepareras och förs in i livmodern med en tunn plastkateter i samband med kvinnans ägglossning.

Utredning

En fertilitetsutredning av den, som önskar bli gravid, skall göras innan behandling. Utredningen innefattar läkarbesök med sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning med ultraljud, provtagning (hormoner och infektionsscreening) samt undersökning av äggledarna.  Individuell läkarbedömning görs alltid.  BMI skall vara under 35  (hos den som skall bära graviditeten) men normal vikt är eftersträvansvärt.

En partner bör också vara frisk, läkarsamtal med sjukdomshistoria och ev läkarundersökning ingår.

Om inseminationen inte lyckas är IVF ett möjligt nästa steg.